İnsan Odaklılık

Tüm kararlarımızın ve faaliyetlerimizin odağı, insan.

Yenilikçilik

Daha iyi sağlık hizmeti için, değer yaratan fikir ve yenilikler.

İşbirliği ve Güven

İdeal iş modeli için şeffaf, güvenilir ve sürdürülebilir işbirliği.

"Yol Arkadaşlığı"

Sağlıklı bir gelecek için, değer yaratan yol arkadaşlığı.

Kurumsal 2018-06-04T18:48:25+00:00

Kuruluş Amacımız

TEDAV INTERNATIONAL ‘ ın kuruluş amacı, sağlık hizmetlerinde değer yaratan fikirler üreterek,

  • Sağlık profesyonellerinin beklentilerine hassasiyetle karşılık verebilen hızlı, etkin ve sürdürülebilir çözümler sunmak,

  • Yenilikçi yaklaşımlar geliştirerek, tanı ve tedavi kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak,

  • İnsan odaklı hizmet anlayışı ile güvenilir, etik değerlere bağlı bir yol arkadaşı olmak ve geleceğe değer yaratmaktır.

İnsan Odaklılık

İnsan sağlığı, ticari kararlarımızın ve operasyonel süreçlerimizin merkezinde yer alır. Yalnızca kâr amaçlı bir kuruluş olmanın ötesine geçmeyi ve hem ulusal hem de bölgesel ölçekte insan sağlığına yarar sağlamayı hedefleriz.

Yenilikçilik

Yenilikçi fikir ve ürünlerin, tanı ve tedavi kalitesini yükselttiğine inanırız. Cerrahi Çözümler, In-Vitro Tıbbi Tanı Sistemleri ve Görüntüleme Teknolojileri alanlarında, ürün ve hizmet ağımızı geliştirerek yeni bakış açıları sunmak için çalışırız.

İşbirliği ve Güven

Sağlık profesyonelleri en önemli paydaşımızdır. Sektörel uzmanlığımızı ve ürün portföyümüzü paydaşlarımızın iş süreçlerini iyileştirmek, hizmet kalitesini yükseltmek ve operasyonel verimliliğini arttırmak için kullanırız. Satış sonrası hizmet anlayışında her zaman mükemmeli ararız. İdeal iş modelini oluşturmak için şeffaf, güvenilir ve sürdürülebilir işbirliğinin önemine inanırız.

Yol Arkadaşlığı

Sağlıklı bir yaşam, en güzel yolculuktur. Bu yolculukta aktif rol alarak sağlık hizmetlerine katkıda bulunmak isteriz. Hem sağlık profesyonelleri, hem de çözüm bekleyen hastalar için değer yaratan bir yol arkadaşı olmak en büyük hedefimizdir.